Team

Vår kirke er bygd på mennesker som er generøse med sin tid, sin energi og sine talenter/gaver for å hjelpe andre. Å være med i team handler om å engasjere seg og gjøre seg delaktig i kirkens liv og leve ut Jesu kall til å tjene andre mennesker. Du kan være med i team både på søndager og ellers i uken, og vi har mange forskjellige team som har ulike oppgaver i kirken, så som

  • tekniske team: lyd, lys, skjerm, gudstjenesteproduksjon
  • kreative team: lovsang/musikk, grafikk, foto/video
  • vertskapsteam: vertskap, velkomst, kaffe/bevertning
  • barn&ungdomsteam: Søndagsklubben, Youth, konfirmasjon
  • diakonale team: omsorgsteam, sjelesorg
  • lokal/bygningsteam: renhold, vedlikehold, utearealer, bygg/utvikling

Bli med i team

Å være med i et team er en veldig god måte å bli kjent med nye mennesker og få gode vennskap i kirken, og i tillegg til gleden ved å tjene sammen med andre og nå flere mennesker med Guds godhet, er teamarbeid både lærerikt og utviklende.

Om du vil bli med i et team, eller har spørsmål/noe du lurer på, ta kontakt med oss i kirken eller du kan maile oss til rba@rba.no

Need Help To Maximize Your Business?

Reach out to us today and get a complimentary business review and consultation.

Need Help To Maximize Your Business?

Reach out to us today and get a complimentary business review and consultation.